گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1398/02/21 - 11:02
كد :4

مشاوره در زمینه پروژه های نفتی ، صنعتی ، نیروگاهی

شرکت آوا تریدینگ با همکاران متخصص و مشاوران مجرب و با سابقه قابلیت و امکان ارائه مشاوره و همکاری در زمینه تامین اقلام و خدمات مورد نیاز در پروژه های صنعتی ، نفتی و نیروگاهی از طریق شرکت در مناقصات و مزایدات و استعلامهای مربوطه را دارا می باشد.

شرکت آوا تریدینگ با مدیریت و همکاران متخصص و مشاوران مجرب و با سابقه قابلیت و امکان ارائه مشاوره و همکاری در زمینه تامین اقلام و خدمات مورد نیاز در پروژه های صنعتی ، نفتی و نیروگاهی از طریق شرکت در مناقصات و مزایدات و استعلامهای مربوطه را دارا می باشد.

شرکت آوا دارای چندین سال سابقه دراین زمینه دارد و موفقیت های گوناگونی را به دست آورده است .

دیگر فعالیت های شرکت آوا تریدینگ 

خرید و فروش

صادرات و واردات

ترخیص کالاهای مجاز بازرگانی اعم از صنعتی و غیر صنعتی 

شرکت در مناقصات و مزایدات و استعلامهای مربوطه

پروژه های نفتی