گروه خبري : اخبار سایت
تاريخ انتشار : 1398/02/21 - 10:45
كد :3

ترخیص کالا

مدیریت متمرکز، نیروهای متخصص و با تجربه،دارای اطلاعاتی بسیار بالا  و با استفاده از آخرین قوانین و مقررات جاری بازرگانی و گمرکی ما را قادر ساخته تا به بهترین نحو و در کوتاه ترین زمان هر گونه عملیات تجاری شامل :  خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از صنعتی و غیر صنعتی را با موفقیت به انجام برساند.

شرکت بازرگانی آوا تریدینگ با مدیریتی توانمند و نیروهای متخصص و با تجربه و دارای اطلاعاتی بسیار بالا دارای چنیدین سال سابقه و دارای مجوز در زمینه ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از صنعتی و غیر صنعتی با استفاده از آخرین قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی می باشد.

مدیریت متمرکز، نیروهای متخصص و با تجربه،دارای اطلاعاتی بسیار بالا  و با استفاده از آخرین قوانین و مقررات جاری بازرگانی و گمرکی ما را قادر ساخته تا به بهترین نحو و در کوتاه ترین زمان هر گونه عملیات تجاری شامل :  خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از صنعتی و غیر صنعتی را با موفقیت به انجام برساند.

ترخیص کالا